Menu
宁德某医疗机构智慧医院项目


                                                                              公司根据宁德###医院的要求设计了一系列的智能化设计方案,并负责项目落地建设。

图为部分施工现场!


1-191122150430V3.png